Biyernes, Hulyo 10, 2009

Kabanata 1:Sino ang Pilipinong Katoliko

Naging tao ang Salita at siya’y nanirahan sa piling natin. Nakita naming ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na Anak.

(Jn 1:14)

Tayo [mga Pilipino] ay mga tagasunod ni Kristo, mga alagad niya. Ang pagsunod natin sa mga bakas ng kanyang yapak ay [nangangahulugan ng] pag-bigkas ng kanyang salita sa pag-ibig sa kapwa sa bisa ng kanyang pag-ibig, pamumuhay sa bisa ng kanyang buhay… Ang paghinto sa pagsunod sa kanya ay pagkakanulo sa ating pagkakakilanlan.

(PCP II, 34)

Walang komento: