Biyernes, Oktubre 31, 2008

Mga Katangian ng Katesismong Ito

10. Sa isinaad na tatlong pangunahing pangangailangan, ang misyon ng Simbahan na ipahayag ang Ebanghelyo ni Kristo, ay nananawagan ngayon para sa isang bagong uri ng katesismo na angkop sa ating panahon. Apat na katangian ang binibigyang-diin ng Katesismong ito.
  • Pagbibigay-diin sa Pinakamahalagang Bagay
  • Batay sa Karanasan/Pilipino
  • Katoliko
  • Praktikal